Arbetsorder

Ger möjlighet att samla kostnader för t.ex. ett projekt under arbetets gång. Arbetsordern kan delavslutas för debitering av utfört arbete eller material för att sedan leva vidare och på så sätt kunna hålla ihop uppföljningen för respektive jobb. Kunden blir debiterad både arbete och material samtidigt från ett ställe.
Till arbetsordermodulen kan fordonsregistret kopplas vilket gör att ett fordon kan vara kund.
Systeminställningar
Med namn och adressuppgifter samt diverse fasta inställningar för modulen arbetsorder. Uppläggning av konton för kontokontroll finns också under denna meny. Kontodefinition samt godkända konteringar läggs även det in under detta menyval.

Arbetsorder
Skapande av en arbetsorder, möjlighet till utskrift, avrapportering av utfört arbete, bevakning av externa fakturor, anteckningar mm. Register för uppläggning av olika prislistor, åtgärder samt åtgärdstyper. Formulär och register för olika beställningstexter. Formulär för tidrapportering utifrån tidrapporter. Tidrapportering kan även ske från KomMa Intra istället för att skriva tidrapporter.

Ekonomi
Det är här som bokföringsfilen från arbetsordermodulen skapas och integreras med ekonomisystemet. Rutin för skapande av fakturaunderlag samt fakturafil för integrering med ekonomisystemet

Affärskontakter Menyval med kund och leverantörsregister. Det finns möjlighet att både kategorisera samt typbenämna sina kunder för en bra uppföljning och effektiv kostnadsfördelning. Dessutom uppläggning av samt register för ägare av en arbetsorder ex. arbetsledare på verkstaden. Här läggs även de utförare upp som kan bli aktuella på en arbetsorder t.ex. mekaniker på verkstad.

Rapporter Arbetsordermodulen innehåller ett flertal rapporter både externa och interna som t.ex. kund eller leverantörskataloger, debiteringsrapporter mm.

Titta mer på KomMas moduler:

Arbetsorder
Avtal/Projekt
Båthamn
Förråd
Fordon/Kostnadsfördelning
Leasing
Transport
Uthyrning
Intra/Mobil


Klicka nedan för att logga in på vårt forum

Klicka nedan för att komma åt vår fjärrsupport

Klicka nedan för att starta KomMa-hosting