Båthamn

Småbåtshamnsadministration - Kösystem och debitering av båtplatser enligt avtal.


Systeminställningar
Med namn och adressuppgifter samt diverse fasta inställningar för modulen småbåtshamn. Behörighetsnivå läggs in för respektive användare. Uppläggning av konton för kontokontroll finns också under denna meny.

Båthamn
Register för båtplatser, hamnar, bryggor, förtöjningar, extrakostnader samt tilläggskoder. Möjlighet att skriva in den eller de avtalstexter som skall användas. Här skapas avtalet mellan båtplatsägaren samt hyrestagaren.

Nyhet! Kösystem för enklare administration av köer till båtplatser. Möjlighet till flera olika köer utefter olika kriterier. Utskrifter för samt hantering av erbjudande till båtplats som kan skickas till kunder.

Ekonomi
Här läggs fasta konteringar upp för småbåtsmodulen. Det är även här som bokföringsfilen från modulen skapas och integreras med ekonomisystemet. Periodkörning körs samt skapar debitering mot kunden. Rutin för skapande av fakturaunderlag samt fakturafil för integrering med ekonomisystemet

Affärskontakter Menyval med kund och leverantörsregister. Det finns möjlighet att både kategorisera samt typbenämna sina kunder för en bra uppföljning och effektiv kostnadsfördelning.

Rapporter Småbåtsmodulen innehåller ett flertal rapporter både externa och interna rapporter som t.ex. kund eller leverantörskataloger.

Titta mer på KomMas moduler:

Arbetsorder
Avtal/Projekt
Båthamn
Förråd
Fordon/Kostnadsfördelning
Leasing
Transport
Uthyrning
Intra/Mobil


Klicka nedan för att logga in på vårt forum

Klicka nedan för att komma åt vår fjärrsupport

Klicka nedan för att starta KomMa-hosting