Förråd

Komplett materialhanteringsrutin med allt från inköp till försäljning.

Systeminställningar
Med namn och adressuppgifter samt diverse fasta inställningar för modulen Förråd. Behörighetsnivå läggs in för respektive användare. Uppläggning av konton för kontokontroll finns också under denna meny.

Lagerhantering
med rutin för förbokning, plocklistor, kvittering, direktuttag, returer, direktleveranser och utskrift av följesedlar och fakturaunderlag. Hantering av register för artikelgrupper och artiklar med mera. Inköpsrutin med utskrift av inköpsorder, leveransbevakning, inleveranser och prisändring. Utskrift av inventeringsunderlag, inventering och differenser.

Streckkoder
Möjlighet finns att koppla på streckkodshantering. Val finns att köra detta via en stationär streckkodsläsare eller en handdator.

Ekonomi
Med rutiner för rabatter, skapande av bokföringsfil, lagervärde och fasta konteringar för förrådet, samt lageravstämning för ekonomisk uppföljning och total överblick av förrådets verksamhet. Rutin för skapande av fakturaunderlag samt fakturafil för integrering med ekonomisystemet

Affärskontakter Menyval med kund och leverantörsregister. Det finns möjlighet att både kategorisera samt typbenämna sina kunder för en bra uppföljning och effektiv kostnadsfördelning.

Rapporter Interna verksamhetsrapporter för uppföljning av den egna verksamheten samt externa kundrapporter för information till kunderna.

Intranetkoppling till Förrådet

KomMa Förråd har också inställningsmöjligheter för olika former av prissättning på artiklar. En är att inköpspriset används och att ett eventuellt påslag per artikel läggs på vid försäljningstillfället. Till denna metod kan också funktionen ”först in först ut” kopplas. En annan metod är att man arbetar med två priser, inköpspris och försäljningspris, då utan påslag.

Titta mer på KomMas moduler:

Arbetsorder
Avtal/Projekt
Båthamn
Förråd
Fordon/Kostnadsfördelning
Leasing
Transport
Uthyrning
Intra/Mobil


Klicka nedan för att logga in på vårt forum

Klicka nedan för att komma åt vår fjärrsupport

Klicka nedan för att starta KomMa-hosting