Intra/Mobil

KomMa Intra är ett tillägg som ger möjlighet att via kundens interna intranet få åtkomst till vissa delar i KomMa. Det kan gälla kunder till förrådet som den här vägen vill beställa varor, eller kunder i samtliga moduler som vill plocka ut statistikuppgifter och det finns också möjlighet för utförare att rapportera tid till arbetsordermodulen.

Bilpoolsbokningen ligger även det på det lokala intranätet. Kunden kommer åt KomMa Intra via en användaridentitet samt lösenord som läggs upp i kundregistret, även underkunder i KomMa kan få inloggning. Vi har även mobila lösningar för avrapportering av tid och SMS-tjänster.

Läs mer nedan om våra tjänster.
Bilpool

Här finns möjlighet att via webben få en översikt över lediga bilar samt att göra bokningar av bilar. Här kan kunden även se sin historik över utförda bokningar och debiteringar. KomMa Bilpool kräver koppling mot KomMa Uthyrning där alla register ex kunder, uthyrningsobjekt etc. finns. I KomMa uthyrning sker även själva uthyrningen samt återlämningen.

Vi kan även erbjuda erbjuda en helautomatiserad bilpool d.v.s. kunden får själv hämta nyckel till bilen i ett nyckelskåp där även åtelämning sker. I samband med återlämning läses även körda km över till KomMa för eventuell debitering. Denna lösning kräver hårdvara i form av ett nyckelskåp samt hårdvara i bilarna för att fånga upp körda km. Bokningar görs direkt mot kundens konto och debiteras via bokföringsfil till ekonomisystemet.

Webshop

I KomMa intra kan kunden lägga beställningar på varor från förrådet och även beställa varor från ansluten extern leverantör (för direktleverans). Kunden har också möjlighet att titta på lagersaldon och ta ut historikrapporter mm.

Historik

Intra ger även en möjlighet för kunden att själv gå in och i detalj kunna se vad de har blivit debiterade (debiteringsrapport). Kunden kan själv söka på t.ex. vad man blivit debiterad under en viss tid från förråd, arbetsorder, fordon, leasing mm, istället för att få debiteringsrapporter på papper utskickat varje månad. Kunden kan även söka på kontosträngen, t ex följa ett projekt under en viss tid eller att söka på olika verksamheter.

Det går även att lägga upp underkunder i KomMa som sedan kan logga in på KomMa Intra och själva söka på sina debiteringar. Intra ger alltså stora vinster både vad gäller arbete och pappersåtgång och dessutom en bättre service mot verksamheternas kunder.

Avrapportering

Alla utförare kan här själva enkelt gå in och avrapportera den tid/arbete som utförts på olika arbetsorder. Här får även utföraren en bra uppföljning på avrapporterade timmar. Dessa timmar kan sedan arbetsledaren kontrollera och godkänna inne i KomMa. Det går även här att avrapportera tid på fastighet, objekt och fordon.

Avrapportering Touch

Via en touchskärm kan utföraren här göra samma saker som på den andra avrapporteringen.

Avrapportering i mobilen

Via en KomMa-app i mobilen kan utförare här avrapportera sin tid precis som ovan.

Titta mer på KomMas moduler:

Arbetsorder
Avtal/Projekt
Båthamn
Förråd
Fordon/Kostnadsfördelning
Leasing
Transport
Uthyrning
Intra/Mobil


Klicka nedan för att logga in på vårt forum

Klicka nedan för att komma åt vår fjärrsupport

Klicka nedan för att starta KomMa-hosting