Kostnadsfördelning/fordonsadministration

Registrering samt periodisering av fasta kostnader på objektet som skall belasta ägaren eller den som leasar objektet från ägaren.


Systeminställningar
Med namn och adressuppgifter samt diverse fasta inställningar för modulen Kostnadsfördelning. Uppläggning av konton för kontokontroll finns också under denna meny. Kontodefinition samt godkända konteringar läggs även det in under detta menyval.

Kostnadsfördelning
Registrering av fasta kostnader samt avskrivningsplan på respektive objekt. Uppläggning av samt register för kostnadskoder, intäktskoder, avskrivningskoder samt räntekoder. I detta menyval görs den periodkörning som skapar debitering med de aktuella kostnaderna, gör avskrivningar enligt avskrivningsplanen samt ränteberäknar restvärdet på respektive objekt. I detta menyval finns även möjlighet att kostnadsfördela samlingsfakturor från en leverantör på upplagda objekt t.ex. bensinfakturor. Fakturafördelning manuellt eller via inläsning av fil av samtliga fakturor gällande fordon.

Ekonomi
Här läggs fasta konteringar upp för kostnadsfördelningsmodulen. Det är även här som bokföringsfilen från leasingmodulen skapas och integreras med ekonomisystemet. Rutin för skapande av fakuraunderlag samt fakturafil för integrering med ekonomisystemet

Affärskontakter Menyval med kund och leverantörsregister. Det finns möjlighet att både kategorisera samt typbenämna sina kunder för en bra uppföljning och effektiv kostnadsfördelning.

Rapporter Kostnadsfördelningsmodulen innehåller ett flertal rapporter både externa och interna rapporter som t.ex. kund eller leverantörskataloger, debiteringsrapporter mm.

Titta mer på KomMas moduler:

Arbetsorder
Avtal/Projekt
Båthamn
Förråd
Fordon/Kostnadsfördelning
Leasing
Transport
Uthyrning
Intra/Mobil


Klicka nedan för att logga in på vårt forum

Klicka nedan för att komma åt vår fjärrsupport

Klicka nedan för att starta KomMa-hosting