Leasing

Uthyrning av fordon och maskiner per månad. Leasing kan endast köras i kombination med tillägget fordonsregister. Nedan presenteras de olika menyvalen och dess funktioner.


Systeminställningar
Med namn och adressuppgifter samt diverse fasta inställningar för modulen Leasing. Uppläggning av konton för kontokontroll finns också under denna meny. Kontodefinition samt godkända konteringar läggs även det in under detta menyval.

Avtal
Kalkyler på olika bilar och olika avtalsvillkor kan skapas. Leasingavtalet med respektive kund läggs här upp och det finns möjlighet att direkt från en kalkyl skapa ett avtal. Under denna meny skrivs den avtalstext in som kunden vill ha. Möjlighet att ha flera olika avtalstexter för olika behov finns. Under avtal läggs även de koder för tillägg på leasingavtalet upp. Periodkörning d.v.s. debiteringen som skall ske på respektive avtal görs även den under detta menyval.

Ekonomi
Här läggs fasta konteringar upp för leasingmodulen. Det är även här som bokföringsfilen från leasingmodulen skapas och integreras med ekonomisystemet. Rutin för skapande av fakuraunderlag samt fakturafil för integrering med ekonomisystemet

Affärskontakter Menyval med kund och leverantörsregister. Det finns möjlighet att både kategorisera samt typbenämna sina kunder för en bra uppföljning och effektiv kostnadsfördelning.

Rapporter Leasingmodulen innehåller ett flertal rapporter både externa och interna rapporter som t.ex. kund eller leverantörskataloger, service och/eller besiktningsbevakning, fordonsregister mm.

Titta mer på KomMas moduler:

Arbetsorder
Avtal/Projekt
Båthamn
Förråd
Fordon/Kostnadsfördelning
Leasing
Transport
Uthyrning
Intra/Mobil


Klicka nedan för att logga in på vårt forum

Klicka nedan för att komma åt vår fjärrsupport

Klicka nedan för att starta KomMa-hosting