Transport

För debitering av utförda transport och maskintjänster. Hanterar både egna och inhyrda fordon eller maskiner. Transport kan endast köras i kombination med tillägget fordonsregister.


Systeminställningar
Med namn och adressuppgifter samt diverse fasta inställningar för modulen Transport. Uppläggning av konton för kontokontroll finns också under denna meny. Kontodefinition samt godkända konteringar läggs även det in under detta menyval.

Transport
För uppläggning samt avrapportering av körorder. Uppläggning av samt register för taxakoder, taxakodgrupper, prisposter. Här finns även en tabell för olika prislistor.
Uppläggning av transportbeställningar med direktkoppling mot en dator/mobiltelefon i fordonet där föraren får upp beställningar samt själv avrapporterar utförda maskin eller transporttjänster.

Ekonomi
Här läggs fasta konteringar upp för transportmodulen. Det är även här som bokföringsfilen från leasingmodulen skapas och integreras med ekonomisystemet. Rutin för skapande av fakuraunderlag samt fakturafil för integrering med ekonomisystemet

Affärskontakter Menyval med kund, förare och åkeriregister. Det finns möjlighet att både kategorisera samt typbenämna sina kunder för en bra uppföljning och effektiv kostnadsfördelning.

Rapporter Transportmodulen innehåller ett flertal rapporter både externa och interna rapporter som t.ex. kund-, förar- samt åkeri-kataloger, debiteringsrapporter mm.

Titta mer på KomMas moduler:

Arbetsorder
Avtal/Projekt
Båthamn
Förråd
Fordon/Kostnadsfördelning
Leasing
Transport
Uthyrning
Intra/Mobil


Klicka nedan för att logga in på vårt forum

Klicka nedan för att komma åt vår fjärrsupport

Klicka nedan för att starta KomMa-hosting