Uthyrning

För uthyrning av materiel/fordon eller maskiner. Uthyrning i dagar med korttids eller långtidspris. Modulen hanterar även uthyrning per timma t.ex. bilpool.

Systeminställningar
Med namn och adressuppgifter samt diverse fasta inställningar för modulen Uthyrning. Uppläggning av konton för kontokontroll finns också under denna meny. Kontodefinition samt godkända konteringar läggs även det in under detta menyval.

Uthyrning
Registrering samt uppläggning av en uthyrning. Återlämning av uthyrt material. Register för de objekt som finns för uthyrning. Tabell för gruppering av uthyrningsobjekten. Här utförs även periodkörning för debitering av uthyrt material per månad.

KomMa Bilpool
Här finns möjlighet att via webben få en översikt över lediga bilar samt att göra bokningar av bilar. Här kan kunden även se sin historik över utförda bokningar och debiteringar. KomMa Bilpool kräver koppling mot KomMa Uthyrning där alla register ex kunder, uthyrningsobjekt etc. finns. I KomMa uthyrning sker även själva uthyrningen samt återlämningen.

Vi kan även erbjuda erbjuda en helautomatiserad bilpool d.v.s. kunden får själv hämta nyckel till bilen i ett nyckelskåp där även åtelämning sker. I samband med återlämning läses även körda km över till KomMa för eventuell debitering. Denna lösning kräver hårdvara i form av ett nyckelskåp samt hårdvara i bilarna för att fånga upp körda km. Bokningar görs direkt mot kundens konto och debiteras via bokföringsfil till ekonomisystemet.

Ekonomi
Här läggs fasta konteringar upp för uthyrningsmodulen. Det är även här som bokföringsfilen från leasingmodulen skapas och integreras med ekonomisystemet. Rutin för skapande av fakuraunderlag samt fakturafil för integrering med ekonomisystemet

Affärskontakter Menyval med kund och leverantörsregister. Det finns möjlighet att både kategorisera samt typbenämna sina kunder för en bra uppföljning och effektiv kostnadsfördelning.

Rapporter Uthyrningsmodulen innehåller ett flertal rapporter både externa och interna rapporter som t.ex. kund eller leverantörskataloger, debiteringsrapporter mm.

Titta mer på KomMas moduler:

Arbetsorder
Avtal/Projekt
Båthamn
Förråd
Fordon/Kostnadsfördelning
Leasing
Transport
Uthyrning
Intra/Mobil


Klicka nedan för att logga in på vårt forum

Klicka nedan för att komma åt vår fjärrsupport

Klicka nedan för att starta KomMa-hosting