Användarforum - Styrgrupp

I kundgruppen som använder verksamhetssystemet KomMa så har det sedan ett antal år tillbaka funnits ett användarforum vars uppgift är att vara en partner till FKAB i det ständigt pågående utvecklingsarbetet. KomMa´s användarforum har sitt ”årsmöte” i samband med de användarträffar som Fristad Konsult AB arrangerar. Vid dessa ”årsmöten” utses en styrgrupp som har åtagit sig att föra kundernas talan gentemot Fristad Konsult AB.

Denna styrgrupp kan övriga kunder vända sig till med idéer eller önskemål om man inte vill prata direkt med Fristad Konsult AB. Medlemmarna i styrgruppen fungerar även som referenskunder om det finns önskemål från befintliga eller presumtiva kunder att t.ex. göra studiebesök. Efter överenskommelse med berörd kund i styrgruppen så brukar även en av dessa kunder ta på sig rollen som pilotkund vid uppdateringar av KomMa`s programvara.

Styrgruppen har årliga möten med Fristad Konsult AB i Fristad där diskussioner runt utvecklingen av KomMa samt kommande användarträffar sker.

Styrgruppen består av:


Anette Thormeyer-Marrá
Trelleborgs Kommun
0410-73 30 01
anette.thormeyer-marra@trelleborg.se


Jörgen Jarnberger
Borås Stad
033-35 70 01
jorgen.jarnberger@boras.se


Matthias Modig
Örnsköldsviks Kommun
0660–886 68
matthias.modig@ornskoldsvik.se


Mårten Leijonmarck
Motala Kommun
0141-22 51 43
marten.leijonmarck@motala.se


Richard Hamnell
Växjö Kommun
0470-432 78
richard.hamnell@vaxjo.se


Linda Åkerlund (Suppleant)
Östersunds Kommun
0701-90 32 67
linda.akerlund@ostersund.se

Klicka nedan för att logga in på vårt forum

Klicka nedan för att komma åt vår fjärrsupport

Klicka nedan för att starta KomMa-hosting