KomMa Versioner

2.17

Arbetsorder

01
2016-10-20
Version för testkörning Borås
02
2016-10-31
Version för testkörning Borås release 2
03
2016-11-03
Version för testkörning Skövde
04
2016-11-09
Officiell release
05
2016-11-22
Rättning kreditering
06
2016-12-15
Rättning av bokföringsfel när man krediterar i fakturahantering och har använt påslag

Arbetsorder Avrapp

01
2016-10-20
Version för testkörning Borås
02
2016-10-31
Version för testkörning Borås release 2
03
2016-11-03
Version för testkörning Skövde
04
2016-11-09
Officiell release

Avtalprojekt

01
2016-10-20
Version för testkörning Borås
02
2016-10-31
Version för testkörning Borås release 2
03
2016-11-03
Version för testkörning Skövde
04
2016-11-09
Officiell release
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra
06
2016-12-15
Funktionalitet att ändra kund på flera avtal

Båthamn

01
2016-10-20
Version för testkörning Borås
02
2016-10-31
Version för testkörning Borås release 2
03
2016-11-03
Version för testkörning Skövde
04
2016-11-09
Officiell release
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra

eKomMa

01
2016-10-20
Officiell release

Förråd

01
2016-10-20
Version för testkörning Borås
02
2016-10-31
Version för testkörning Borås release 2
03
2016-11-03
Version för testkörning Skövde
04
2016-11-09
Officiell release
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra
06
2016-12-15
Ändringskontroll Artikelbild mm

Intra

01
2016-10-20
Version för testkörning Borås
02
2016-10-31
Version för testkörning Borås release 2
03
2016-11-03
Version för testkörning Skövde
04
2016-11-09
Officiell release
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra

Intra Avrapp

01
2016-10-20
Version för testkörning Borås
02
2016-10-31
Version för testkörning Borås release 2
03
2016-11-03
Version för testkörning Skövde
04
2016-11-09
Officiell release

Intra Bilpool

02
2016-10-31
Version för testkörning Borås release 2
03
2016-11-03
Version för testkörning Skövde
04
2016-11-09
Officiell release
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra

Intra Butik

01
2016-10-20
Version för testkörning Borås
02
2016-10-31
Version för testkörning Borås release 2
03
2016-11-03
Version för testkörning Skövde
04
2016-11-09
Officiell release
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra

Intra Historik

01
2016-10-20
Version för testkörning Borås
02
2016-10-31
Version för testkörning Borås release 2
03
2016-11-03
Version för testkörning Skövde
04
2016-11-09
Officiell release
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra

Intra Ärende

01
2016-10-20
Version för testkörning Borås
02
2016-10-31
Version för testkörning Borås release 2
03
2016-11-03
Version för testkörning Skövde
04
2016-11-09
Officiell release

Kostnadsfördelning

01
2016-10-20
Version för testkörning Borås
02
2016-10-31
Version för testkörning Borås release 2
03
2016-11-03
Version för testkörning Skövde
04
2016-11-09
Officiell release

Leasing

01
2016-10-20
Version för testkörning Borås
02
2016-10-31
Version för testkörning Borås release 2
03
2016-11-03
Version för testkörning Skövde
04
2016-11-09
Officiell release

Mobil Avrapp

01
2016-10-20
Version för testkörning Borås
02
2016-10-31
Version för testkörning Borås release 2
03
2016-11-03
Version för testkörning Skövde
04
2016-11-09
Officiell release

System

01
2016-10-20
Version för testkörning Borås
02
2016-10-31
Version för testkörning Borås release 2
03
2016-11-03
Version för testkörning Skövde
04
2016-11-09
Officiell release
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra
06
2016-11-22
Rättning kreditering
07
2016-12-15
Förtydligat visning av belopp, påslag och ev diff i fakturahanteringen

Transport

01
2016-10-20
Version för testkörning Borås
02
2016-10-31
Version för testkörning Borås release 2
03
2016-11-03
Version för testkörning Skövde
04
2016-11-09
Officiell release
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra

Uthyrning

01
2016-10-20
Version för testkörning Borås
02
2016-10-31
Version för testkörning Borås release 2
03
2016-11-03
Version för testkörning Skövde
04
2016-11-09
Officiell release
05
2016-11-22
Rättat fel vi ej bokningsbart intervall
06
2016-12-15
Visar antal vid sök, samt fixat problem vid boka schema

2.16

Arbetsorder

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2016
04
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad
05
2015-11-26
Ny funktion där man kopplar åtärder till fordon
07
2016-04-13
Ny funktion för hantering av asfaltsbeställningar

Arbetsorder Avrapp

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2016

Avtalprojekt

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
04
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad

Båthamn

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2016
04
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad

Förråd

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2016
04
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad

Intra

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2016
04
2015-11-17
Möjligör "single-sign-on" på KomMa Intra
07
2016-01-15
Ny funktion, Mina AO

Intra Avrapp

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2016
04
2015-11-26
Ny funktion där man kopplar åtärder till fordon

Intra Bilpool

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2016
04
2015-11-17
Möjligör "single-sign-on" på KomMa Intra

Intra Butik

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2016
04
2015-11-17
Möjligör "single-sign-on" på KomMa Intra

Intra Historik

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2016
04
2015-11-17
Möjligör "single-sign-on" på KomMa Intra

Intra Ärende

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2016

Kostnadsfördelning

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2016
04
2015-11-11
Fel vid import faktura
05
2015-11-17
Förändring i fakturaimport
06
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad
07
2015-12-18
Förbättringar i Fakturahantering och filimport
08
2016-04-11
Förbättring av transaktionshantering

Leasing

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2016
04
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad
05
2016-01-15
Avdragbarmoms i procent på leasing avtal

Mobil Avrapp

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test

System

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2016
04
2015-11-17
Uppdatering av databas
05
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad
06
2015-12-18
Förbättringar i Fakturahantering, filimport och databasuppdatering
07
2016-01-15
Avdragbarmoms i procent på leasing avtal
09
2016-04-12
Ny funktion för hantering av asfaltsbeställningar

Transport

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2016
04
2015-11-17
Möjlighet till notering i TransportKlient
05
2015-11-17
Förbättring för de som jobbar med transportbeställning
06
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad

Transport Klient

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
05
2016-02-12
Rätt text på taxakod när man väljer beställningsrad

Uthyrning

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2016
04
2015-11-17
Felaktig kontokontroll vid skapa uthyrning från bokning fixad
05
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad
06
2015-12-18
Kan nu visa både rekv och bokning från Bokningsformuläret

Klicka nedan för att logga in på vårt forum

Klicka nedan för att komma åt vår fjärrsupport

Klicka nedan för att starta KomMa-hosting