KomMa Versioner

2.20

Arbetsorder

00
2019-10-17
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1
02
2019-11-04
Byggt för pilottest 2
03
2019-11-08
Ny version höst 2019
04
2019-12-01
Integration VA-banken, justerat tabordningen i flera formulär
05
2020-01-14
Kan nu väljar direktdebitering när man skapar AO från ärende. När man kopierar AO tar används priset som ligger på beställningstexten.
06
2020-02-19
Man kan nu se kundens kontakter från fordonsbilden man får upp när man klickar på fordonsdata från AO formuläret
07
2020-03-27
Möjlighet att klassificera vid avrapportering av checklistor samt möjlighet att ange kalkylerad arbetstid på en arbetsorder.
08
2020-04-20
Vidarutveckling av kalkyltid

Avtalprojekt

00
2019-10-17
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1
02
2019-11-04
Byggt för pilottest 2
03
2019-11-08
Ny version höst 2019
04
2019-12-01
Justerat tabordningen i formulär
05
2020-01-14
Ny version pga av ändringar i systemklassen
06
2020-02-19
Nu funktionalitet att lägga upp budget på IT-Komponenter
07
2020-03-27
Kalkylerad arbetstid på arbetsorder syns nu på avtal om dom är kopplade
08
2020-04-20
Vidarutveckling av kalkyltid

Båthamn

00
2019-10-17
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1
02
2019-11-04
Byggt för pilottest 2
03
2019-11-08
Ny version höst 2019
04
2019-12-01
Justerat tabordningen i flera formulär, loggar avslut avtal.
05
2020-01-14
Ett problem i periodkörningen är åtgärdad.

Förråd

00
2019-10-17
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1
02
2019-11-04
Byggt för pilottest 2
03
2019-11-08
Ny version höst 2019
04
2019-12-01
Justerat tabordningen i formulär
05
2020-01-14
Funktionalitet för att använda ej lagerförd artikel vid koppling till oljebar.
06
2020-02-19
Ett nytt format för tankfilsinläsning: TapNet

Intra

00
2019-10-17
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1
02
2019-11-08
Ny version höst 2019
03
2020-01-28
Historiken från uthyrning är förbättrad.

Intra Avrapp

00
2019-10-17
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1
02
2019-11-08
Ny version höst 2019

Intra Bilpool

00
2019-10-17
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1
02
2019-11-08
Ny version höst 2019

Intra Butik

00
2019-10-17
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1
02
2019-11-08
Ny version höst 2019

Intra Historik

00
2019-10-17
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1
02
2019-11-08
Ny version höst 2019

Intra Ärende

00
2019-10-17
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1
02
2019-11-08
Ny version höst 2019

KomMa Service

00
2019-10-24
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1
02
2019-11-29
Justeringar i import av fordonsinfo. Åtgärd av prestanda problem (hög cpuanvändning) vid fördelning av mätarställning för gps bilar gällande mätarställningar för och till och med första gpstrippen.
03
2019-12-01
Lagt till funktion för import av koddelar från ekenomisystem samt integration VA-Banken
04
2019-12-10
Justering av beräkning av preliminära trippar på fordon

KomMa Service Intern

00
2019-10-24
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1

Kostnadsfördelning

00
2019-10-17
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1
02
2019-11-04
Byggt för pilottest 2
03
2019-11-08
Ny version höst 2019
04
2019-12-01
Fixat rapport körjournal, problem med kostnadskoder åtgärdat
05
2020-01-14
Ny version pga av ändringar i systemklassen

Leasing

00
2019-10-17
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1
02
2019-11-04
Byggt för pilottest 2
03
2019-11-08
Ny version höst 2019
04
2019-12-01
Problem med rapport historik kostnadskod åtgärdat, kan nu söka Energiredovisning på placering
05
2020-01-14
Ny version pga av ändringar i systemklassen
06
2020-02-19
I rapporten historik kostnadskoder finns nu möjlighet att välja om man vill se orginalnamnet eller det inskriva namnet i rapporten

Mobil AO Ägare

00
2019-10-24
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1

Mobil Avrapp

00
2019-10-24
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1

Site Bilpool

00
2019-10-24
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1
02
2020-03-31
Nytt menyval aktuella bokningar, möjlighet att visa typ av växellåda samt meddelande att användare redan är registrerad.

Site Portal

00
2019-10-24
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1

Site TidAO

00
2019-10-24
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1

Site Transport

00
2019-10-24
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1

Site Uppföljning Fordon

00
2019-10-24
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1

Site Uppföljning Historik

00
2019-10-24
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1

Site Ägare

00
2019-10-24
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1

System

00
2019-10-17
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1
02
2019-11-04
Byggt för pilottest 2
03
2019-11-08
Ny version höst 2019
04
2019-12-01
Integration VA-banken
05
2020-01-14
Hanteringen runt gemensamt leverantörsregister är förbättrad. Man an nu ta bort en registerad skada i skadehanteringen.
06
2020-02-19
När man valde flera rader att skicka mail till från besiktningshantering visades inte att mail hade skickats på samtliga rader.
07
2020-03-27
Uppdatering av databas
08
2020-04-20
Anpassing för utskrift av däckettiketter

Transport

00
2019-10-17
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1
02
2019-11-04
Byggt för pilottest 2
03
2019-11-08
Ny version höst 2019
04
2019-12-01
Åtgärdat prestanda problem i formuläret Beställning. Man kan nu kopiera en stående beställning.
05
2020-01-14
Problem när man valde taxakod på felaktigt sätt är nu åtgärdat

Uthyrning

00
2019-10-17
Byggt för test
01
2019-10-24
Byggt för pilottest 1
02
2019-11-04
Byggt för pilottest 2
03
2019-11-08
Ny version höst 2019
04
2019-12-01
Lagt till funktionalitet för att skicka sms utan att man använder nyckelskåt, justerat tabordningen i flera formulär
05
2020-01-14
Ny funktionalitet där man kan koppla en KomMa användare till bilpoolstationer. Detta för att förenkla när man jobbar med flera olika bilpooler i samma modul.
06
2020-04-20
Anpassning vid anvskärming av KomMa användare vid anvädning av bilpool

2.19

Arbetsorder

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-10-22
Byggt för pilottest 1
02
2018-10-24
Byggt för pilottest 1.1
03
2018-10-29
Byggt för pilottest 1.2
04
2018-10-31
Byggt för pilottest 1.3
05
2018-11-01
Byggt för pilottest 2
06
2018-11-12
Ny version höst 2018
07
2018-11-25
Byggt på grund av systemändringar
08
2018-12-06
Ny funktion checklistor
09
2018-12-19
Systemändringar
10
2019-01-14
Säkerställt att inte dubbeldebitering kan ske när man har fakturabevakning, bokföringsproblem när man använde beräknat pris i debitera flera åtgärdat
11
2019-03-07
Systemändringar, dagbok är utvecklad samt dokumenthantering checklistor förbättrad
12
2019-03-26
Stöd för import av fakturafil
15
2019-08-20
Utökad val för checklisterapporter

Arbetsorder Avrapp

00
2018-10-18
Byggt för test

Avtalprojekt

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-10-22
Byggt för pilottest 1
02
2018-10-24
Byggt för pilottest 1.1
03
2018-10-29
Byggt för pilottest 1.2
04
2018-11-01
Byggt för pilottest 2
05
2018-11-12
Ny version höst 2018
06
2018-11-25
Byggt på grund av systemändringar
07
2019-03-07
Systemändringar

Båthamn

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-10-22
Byggt för pilottest 1
02
2018-10-24
Byggt för pilottest 1.1
03
2018-11-01
Byggt för pilottest 2
04
2018-11-12
Ny version höst 2018
05
2018-11-25
Byggt på grund av systemändringar
06
2018-12-06
Systemändringar
07
2019-01-14
Systemändringar
08
2019-03-07
Systemändringar

Förråd

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-10-22
Byggt för pilottest 1
02
2018-10-24
Byggt för pilottest 1.1
03
2018-10-29
Byggt för pilottest 1.2
04
2018-11-01
Byggt för pilottest 2
05
2018-11-12
Ny version höst 2018
06
2018-11-15
Fel i försäljningsbilden när man sparadeanteckningar Kan nu ta bort kabeltrumma utan felmeddelande
07
2018-11-15
Fel i försäljningsbilden vid spara med fordon som kund Markerade fel rad efter kopierat artikel
08
2018-11-25
Byggt på grund av systemändringar
09
2019-03-07
Systemändringar
10
2019-03-26
Stöd för nytt format avseende koppling till lagerautomat

Intra

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-10-22
Byggt för pilottest 1
02
2018-11-12
Ny version höst 2018

Intra Avrapp

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-10-22
Byggt för pilottest 1

Intra Bilpool

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-10-22
Byggt för pilottest 1
02
2018-11-12
Ny version höst 2018

Intra Butik

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-10-22
Byggt för pilottest 1
02
2018-11-12
Ny version höst 2018

Intra Historik

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-10-22
Byggt för pilottest 1
02
2018-11-12
Ny version höst 2018

Intra Ärende

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-10-22
Byggt för pilottest 1
02
2018-11-12
Ny version höst 2018

Kostnadsfördelning

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-10-22
Byggt för pilottest 1
02
2018-10-24
Byggt för pilottest 1.1
03
2018-10-29
Byggt för pilottest 1.2
04
2018-11-01
Byggt för pilottest 2
05
2018-11-12
Ny version höst 2018
06
2018-11-25
Byggt på grund av systemändringar
07
2018-12-06
Fel på rapport avstämning leverantör är åtgärdat
08
2018-12-19
Systemändringar
09
2019-01-14
Fel när man sparade intäktskod utan prefix åtgärdat, rapporten Körjournal går nu att söka på nyttjare
10
2019-03-07
Systemändringar

Leasing

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-10-22
Byggt för pilottest 1
02
2018-10-24
Byggt för pilottest 1.1
03
2018-10-29
Byggt för pilottest 1.2
04
2018-11-01
Byggt för pilottest 2
05
2018-11-12
Ny version höst 2018
06
2018-11-25
Byggt på grund av systemändringar
07
2018-12-06
Behörighet för att öppna avslutade avtal är implementerat
08
2019-03-07
Systemändringar

Mobil AO Ägare

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-11-12
Ny version höst 2018

Mobil Avrapp

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-11-12
Ny version höst 2018

System

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-10-22
Byggt för pilottest 1
02
2018-10-24
Byggt för pilottest 1.1
03
2018-10-29
Byggt för pilottest 1.2
04
2018-11-01
Byggt för pilottest 2
05
2018-11-12
Ny version höst 2018
06
2018-11-13
Kunde inte välja leveransadress i försäljningsformuläret på förrådet
07
2018-11-25
Byggt på grund av systemändringar
08
2018-12-06
Lagt till stöd för kryperade lösenord
09
2018-12-19
Systemändringar
10
2019-01-02
Åtgärdat fel vid bokföring för en specifik bokföringsfil
11
2019-01-14
Sök fordon i rapport beräknade mätarställningar är åtgärdat
12
2019-03-07
Systemändringar
13
2019-03-26
Prestanda förbättringar
14
2019-04-04
Anpassning av ett fakturafilsformat. Fristad Konsult har tagit kontakt med kunder som behöver installera denna version.
19
2019-09-12
Förlängt referens id fält på fordonserviceavtal

Transport

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-10-22
Byggt för pilottest 1
02
2018-10-24
Byggt för pilottest 1.1
03
2018-10-29
Byggt för pilottest 1.2
04
2018-11-01
Byggt för pilottest 2
05
2018-11-12
Ny version höst 2018
06
2018-11-25
Byggt på grund av systemändringar
07
2018-12-06
Systemändringar
08
2018-12-07
Datum blev fel i beställingsformuläret
09
2018-12-19
Systemändringar
10
2019-01-14
Systemändringar
11
2019-01-22
Problemet med många resursbokningar när man använder upprepad bokning är åtgärdat
12
2019-03-07
Systemändringar
13
2019-03-26
Prestanda förbättring i beställningsbilden

Transport Klient

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-11-12
Ny version höst 2018

Uthyrning

00
2018-10-18
Byggt för test
01
2018-10-22
Byggt för pilottest 1
02
2018-10-24
Byggt för pilottest 1.1
03
2018-10-29
Byggt för pilottest 1.2
04
2018-11-01
Byggt för pilottest 2
05
2018-11-12
Ny version höst 2018
06
2018-11-15
Åtgärdat dubbla bokningsrader i bilpool
07
2018-11-25
Automatisk återlämning av bokning mm
08
2018-12-06
När man återlämnar en uthyrning finns nu möjlighet att ändra bokningen automatiskt
09
2018-12-06
Systemändringar
10
2018-12-19
Åtgärdat fel vid skapande av bokföring för en specifik kund
11
2019-03-07
Systemändringar, fel åtgärdat där man såg periodkörningar från flera moduler

2.18

Arbetsorder

00
2017-10-17
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017
04
2017-12-06
Söka AO via kontosträng, diverse runt mobilavrapp mm
05
2018-01-18
Nytt begrepp kostnadskonto på AOGrupp som används vid debitering i AO. Man kan nu också avrapportera med ihopkopplade åtgärder
07
2018-04-27
Åtgärdat problem vid debitering Fast AO
08
2018-05-31
Funktionalitet för GDPR
09
2018-06-25
Fel när man valde att debitera flera kunder på AO är åtgärdat

Arbetsorder Avrapp

00
2017-10-18
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017

Avtalprojekt

00
2017-10-17
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017
04
2017-12-19
Ändring i systemklass
05
2018-04-27
Nya kolumner uppföljning Projekt, kostnader, prel kostnader mm
06
2018-05-31
Funktionalitet för GDPR

Båthamn

00
2017-10-17
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017
04
2017-12-19
Ändring i systemklass
05
2018-04-27
Ändring i systemklass
06
2018-05-31
Funktionalitet för GDPR

eKomMa

00
2017-10-18
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017

Förråd

00
2017-10-17
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017
04
2017-12-06
Problem vid kopiering av artikel med intäktskonto är åtgärdat mm
05
2018-01-18
Kan nu jobba med intäkter/kostnader på förråd
06
2018-04-27
Visade tidigare dubbla belopp på följesedel när man jobbar med Intäkt/Kostnad
07
2018-05-31
Funktionalitet för GDPR

Intra

00
2017-10-17
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017
04
2018-01-18
Kan nu jobba med intäkter/kostnader på förråd

Intra Avrapp

00
2017-10-17
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017

Intra Bilpool

00
2017-10-17
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017

Intra Butik

00
2017-10-17
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017

Intra Historik

00
2017-10-17
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017

Intra Ärende

00
2017-10-17
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017

Kostnadsfördelning

00
2017-10-17
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017
04
2017-12-19
Ändring i systemklass
05
2018-04-27
Rapport fordonshistorik är genomarbetad, ny funktion för uppföljning av service avtal
06
2018-05-31
Funktionalitet för GDPR

Leasing

00
2017-10-17
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017
04
2017-12-06
100% som standard för avdragbar moms mm
05
2018-04-27
Ändring i systemklass
06
2018-05-31
Funktionalitet för GDPR

Mobil Avrapp

00
2017-10-17
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017

System

00
2017-10-17
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017
05
2017-12-06
Mer funktioner i Kompass, kan nu skicka långa sms mm
04
2017-11-10
Ett systemfel i databasen är åtgärdat
06
2018-01-18
Kan nu jobba med intäkter/kostnader på förråd. Nytt begrepp kostnadskonto på AOGrupp som används vid debitering i AO. Man kan nu också avrapportera med ihopkopplade åtgärder
08
2018-04-27
Nytt begrepp, status, på Tankkort
09
2018-05-31
Funktionalitet för GDPR

Transport

00
2017-10-17
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017
04
2017-12-06
Fixat sortering fakturaunderlag och fix runt beställning
05
2018-04-27
Ändring i systemklass
06
2018-05-31
Funktionalitet för GDPR

Transport Klient

00
2017-10-17
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017

Uthyrning

00
2017-10-17
Byggt för test
01
2017-10-20
Byggt till Borås för test
02
2017-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2017-11-06
Ny version höst 2017
04
2017-12-06
Diverse åtgärder fixade
05
2018-01-18
Visar nu inte lösenordet för bilpoolsanvändare
06
2018-04-27
Ändring i systemklass
07
2018-05-31
Funktionalitet för GDPR
08
2018-06-11
Problem vid ändring av bilpoolsanvändare är åtgärdat.

2.17

Arbetsorder

00
2016-10-17
Byggt för test
01
2016-10-20
Byggt till Borås för test
02
2016-10-31
Byggt till Borås för test release 2
03
2016-11-03
Byggt till Skövde för test
04
2016-11-09
Ny version höst 2016
05
2016-11-22
Rättning kreditering
06
2016-12-15
Rättning av bokföringsfel när man krediterar i fakturahantering och har använt påslag

Arbetsorder Avrapp

00
2016-10-17
Byggt för test
01
2016-10-20
Byggt till Borås för test
02
2016-10-31
Byggt till Borås för test release 2
03
2016-11-03
Byggt till Skövde för test
04
2016-11-09
Ny version höst 2016

Avtalprojekt

00
2016-10-17
Byggt för test
01
2016-10-20
Byggt till Borås för test
02
2016-10-31
Byggt till Borås för test release 2
03
2016-11-03
Byggt till Skövde för test
04
2016-11-09
Ny version höst 2016
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra
06
2016-12-15
Funktionalitet att ändra kund på flera avtal

Båthamn

00
2016-10-17
Byggt för test
01
2016-10-20
Byggt till Borås för test
02
2016-10-31
Byggt till Borås för test release 2
03
2016-11-03
Byggt till Skövde för test
04
2016-11-09
Ny version höst 2016
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra

eKomMa

00
2016-10-20
Byggt för test
01
2016-10-20
Ny version höst 2016

Förråd

00
2016-10-17
Byggt för test
01
2016-10-20
Byggt till Borås för test
02
2016-10-31
Byggt till Borås för test release 2
03
2016-11-03
Byggt till Skövde för test
04
2016-11-09
Ny version höst 2016
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra
06
2016-12-15
Ändringskontroll Artikelbild mm

Intra

00
2016-10-20
Byggt för test
01
2016-10-20
Byggt till Borås för test
02
2016-10-31
Byggt till Borås för test release 2
03
2016-11-03
Byggt till Skövde för test
04
2016-11-09
Ny version höst 2016
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra

Intra Avrapp

00
2016-10-17
Byggt för test
01
2016-10-20
Byggt till Borås för test
02
2016-10-31
Byggt till Borås för test release 2
03
2016-11-03
Byggt till Skövde för test
04
2016-11-09
Ny version höst 2016

Intra Bilpool

00
2016-10-17
Byggt för test
02
2016-10-31
Byggt till Borås för test release 2
03
2016-11-03
Byggt till Skövde för test
04
2016-11-09
Ny version höst 2016
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra

Intra Butik

00
2016-10-20
Byggt för test
01
2016-10-20
Byggt till Borås för test
02
2016-10-31
Byggt till Borås för test release 2
03
2016-11-03
Byggt till Skövde för test
04
2016-11-09
Ny version höst 2016
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra

Intra Historik

00
2016-10-17
Byggt för test
01
2016-10-20
Byggt till Borås för test
02
2016-10-31
Byggt till Borås för test release 2
03
2016-11-03
Byggt till Skövde för test
04
2016-11-09
Ny version höst 2016
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra

Intra Ärende

00
2016-10-17
Byggt för test
01
2016-10-20
Byggt till Borås för test
02
2016-10-31
Byggt till Borås för test release 2
03
2016-11-03
Byggt till Skövde för test
04
2016-11-09
Ny version höst 2016
05
2016-12-21
Tvätthallsbokning

Kostnadsfördelning

00
2016-10-17
Byggt för test
01
2016-10-20
Byggt till Borås för test
02
2016-10-31
Byggt till Borås för test release 2
03
2016-11-03
Byggt till Skövde för test
04
2016-11-09
Ny version höst 2016

Leasing

00
2016-10-17
Byggt för test
01
2016-10-20
Byggt till Borås för test
02
2016-10-31
Byggt till Borås för test release 2
03
2016-11-03
Byggt till Skövde för test
04
2016-11-09
Ny version höst 2016

Mobil Avrapp

00
2016-10-20
Byggt för test
01
2016-10-20
Byggt till Borås för test
02
2016-10-31
Byggt till Borås för test release 2
03
2016-11-03
Byggt till Skövde för test
04
2016-11-09
Ny version höst 2016

System

00
2016-10-17
Byggt för test
01
2016-10-20
Byggt till Borås för test
02
2016-10-31
Byggt till Borås för test release 2
03
2016-11-03
Byggt till Skövde för test
04
2016-11-09
Ny version höst 2016
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra
06
2016-11-22
Rättning kreditering
07
2016-12-15
Förtydligat visning av belopp, påslag och ev diff i fakturahanteringen

Transport

00
2016-10-17
Byggt för test
01
2016-10-20
Byggt till Borås för test
02
2016-10-31
Byggt till Borås för test release 2
03
2016-11-03
Byggt till Skövde för test
04
2016-11-09
Ny version höst 2016
05
2016-11-17
Divers åtgärder i AP, BH, FD, TRP och Intra

Transport Klient

00
2016-10-20
Ny version höst 2016

Uthyrning

00
2016-10-17
Byggt för test
01
2016-10-20
Byggt till Borås för test
02
2016-10-31
Byggt till Borås för test release 2
03
2016-11-03
Byggt till Skövde för test
04
2016-11-09
Ny version höst 2016
05
2016-11-22
Rättat fel vi ej bokningsbart intervall
06
2016-12-15
Visar antal vid sök, samt fixat problem vid boka schema

2.16

Arbetsorder

00
2015-10-19
Byggt för test
01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2015
04
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad
05
2015-11-26
Ny funktion där man kopplar åtärder till fordon
07
2016-04-13
Ny funktion för hantering av asfaltsbeställningar
08
2016-04-25
Tillägg asfaltshantering
10
2016-06-14
Arbetsplats Id på arbetsorder

Arbetsorder Avrapp

00
2015-10-19
Byggt för test
01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2015

Avtalprojekt

00
2015-10-19
Byggt för test
01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
04
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad

Båthamn

00
2015-10-19
Byggt för test
01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2015
04
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad

Förråd

00
2015-10-19
Byggt för test
01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2015
04
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad

Intra

00
2015-10-19
Byggt för test
01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2015
04
2015-11-17
Möjligör "single-sign-on" på KomMa Intra
07
2016-01-15
Ny funktion, Mina AO

Intra Avrapp

00
2015-10-19
Byggt för test
01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2015
04
2015-11-26
Ny funktion där man kopplar åtärder till fordon

Intra Bilpool

00
2015-10-19
Byggt för test
01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2015
04
2015-11-17
Möjligör "single-sign-on" på KomMa Intra

Intra Butik

00
2015-10-19
Byggt för test
01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2015
04
2015-11-17
Möjligör "single-sign-on" på KomMa Intra

Intra Historik

00
2015-10-19
Byggt för test
01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2015
04
2015-11-17
Möjligör "single-sign-on" på KomMa Intra

Intra Ärende

00
2015-10-19
Byggt för test
01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2015

Kostnadsfördelning

00
2015-10-19
Byggt för test
01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2015
04
2015-11-11
Fel vid import faktura
05
2015-11-17
Förändring i fakturaimport
06
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad
07
2015-12-18
Förbättringar i Fakturahantering och filimport
08
2016-04-11
Förbättring av transaktionshantering
09
2016-04-25
Åtgärd för förarkort i filimport

Leasing

00
2015-10-19
Byggt för test
01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2015
04
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad
05
2016-01-15
Avdragbarmoms i procent på leasing avtal
07
2016-06-14
Rapport historik kostnadskoder korrigerad

Mobil Avrapp

01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test

System

00
2015-10-19
Byggt för test
01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2015
04
2015-11-17
Uppdatering av databas
05
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad
06
2015-12-18
Förbättringar i Fakturahantering, filimport och databasuppdatering
07
2016-01-15
Avdragbarmoms i procent på leasing avtal
09
2016-04-12
Ny funktion för hantering av asfaltsbeställningar
10
2016-04-25
Tillägg asfaltshantering
12
2016-06-14
Förbättring för GPS Id på fordon

Transport

00
2015-10-19
Byggt för test
01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2015
04
2015-11-17
Möjlighet till notering i TransportKlient
05
2015-11-17
Förbättring för de som jobbar med transportbeställning
06
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad

Transport Klient

00
2015-10-21
Byggt för test
01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Ny version höst 2016
05
2016-02-12
Rätt text på taxakod när man väljer beställningsrad

Uthyrning

00
2015-10-19
Byggt för test
01
2015-10-22
Byggt till Borås för test
02
2015-10-30
Byggt till Skövde för test
03
2015-11-06
Ny version höst 2015
04
2015-11-17
Felaktig kontokontroll vid skapa uthyrning från bokning fixad
05
2015-11-19
Systemklasser uppdaterade, databas uppdaterad
06
2015-12-18
Kan nu visa både rekv och bokning från Bokningsformuläret

2.15

Arbetsorder

06
2015-09-21
Däckbokning
07
2015-10-05
Däckbokning korrigering

Förråd

05
2015-06-30
Ny tankfilsimport

System

06
2015-05-21
Datum med i ext faktura Transport
07
2015-06-30
Ny tankfilsimport
08
2015-09-21
Nytt bokföringsformat Raindance

Transport

05
2015-05-21
Problem att söka körorder

Klicka nedan för att logga in på vårt forum

Klicka nedan för att komma åt vår fjärrsupport

Klicka nedan för att starta KomMa-hosting