KomMa verksamhetssystem

det kompletta digitala stödet för teknisk förvaltning/intern serviceförvaltning

Läs mer

Nyheter

November 2021

KomMa 2.22

KomMa 2.22 finns nu tillgänglig för våra användare. Applikationsansvariga har via mejl fått instruktioner om uppdatering. Dokument med nyheter och åtgärder är utskickat till applikationsansvariga men finns även på vårt forum.

Karlshamns kommun

Karlshamns kommun har startat avrapportering via KomMa Ao Tid.

Skövde kommun testar KomMa 2.22

Måndagen den 8 november är det Skövde kommun som sista pilotkund går in i en testperiod innan vi slutligen släpper versionen till samtliga kunder den 12 november.