KomMa verksamhetssystem

det kompletta digitala stödet för teknisk förvaltning/intern serviceförvaltning

Läs mer

Nyheter

Mars 2023

Tack!

Vill vill tacka för stort intresse på vår webbinarium om beredskapslager och ser nu fram emot fortsatta kontakter avseende detta.

Webbinarium om beredskapslager

Fredagen den 24 mars kl. 10.00 håller vi ett kostnadsfritt webbinarium om beredskapslager. Kontakta oss om du vill vara med.

KomMa fordonsadministration

Integration mellan KomMa och Besikta bilprovning. Nu finns möjlighet för våra fordonsadministratörer att boka besiktningstider hos Besikta direkt från KomMas besiktningsbevakning.

Klippans kommun

Klippans kommun har nu driftstartat KomMa Arbetsorder med tidsrapportering.

Falköpings kommun

Falköpings kommun har driftsstartat sitt arbete i KomMa Bilpoolssite som ger deras kunder möjlighet att boka bilar i bilpoolen via mobil, dator eller pekplatta.

Nyhetsbrev 1, 2023

Nu är årets första nyhetsbrev utskickat till alla applikationsansvariga men det finns även att ladda ner på KomMa Forum.

Borås stad

Borås stads samtliga kommunala fordons däckskiften bokas nu av fordonsansvariga via KomMas nya däckbokningssite på webben.