KomMa verksamhetssystem

det kompletta digitala stödet för teknisk förvaltning/intern serviceförvaltning

Läs mer

Nyheter

December 2022

Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun har startat implementation av körjournaler från 2MA kopplade till KomMa fordonsadministration.

Klippans kommun

Klippans kommun har tecknat avtal avseende KomMa Arbetsorder samt tidsrapportering.

November 2022

Ängelholms kommun

Ängelholms kommun har avropat och kommer börja jobba i KomMa Förråds webbshopslösning.

Nybro kommun

Nybro kommun har tagit till sig KomMa Förrådsapplikation för att börja nytta möjligheten till handdatorer mot KomMa Förråd.

KomMa 2.23

Nu finns KomMa 2.23 tillgängligt för våra användare. Applikationsansvariga har via mejl fått instruktioner om uppdatering. Dokument med nyheter och åtgärder är utskickat till applikationsansvariga men finns även på vårt forum.

Enköpings kommun

Vi har fått fortsatt förtroende av vår kund Enköpings kommun. Nytt avtal är tecknat avseende KomMas fordonsadministrativa delar.

Landskrona Stad

Landskrona Stad har nu startat implementering av KomMa Webbshop kopplat till KomMa Förråd.

Sista pilotkunden är Skövde kommun

Som sista pilotkund går nu Skövde kommun in i en testperiod av KomMa 2.23 innan det är dags för den slutliga versionen som släpps till alla den 14 november.