KomMa verksamhetssystem

det kompletta digitala stödet för teknisk förvaltning/intern serviceförvaltning

Läs mer

Sammarbetspartners

och flera...

Nyheter

November 2023

Kungsörs Kommun Teknik AB

Kungsörs Kommun Teknik AB har driftstartat KomMa Arbetsorder med tidsrapportering.

Arboga Kommunalteknik AB

Arboga kommunalteknik AB har driftstartat KomMa Arbetsorder med tidsrapportering.

KomMa 2.24

Nu finns KomMa 2.24 tillgängligt för våra användare. Applikationsansvariga har via mejl fått instruktioner om uppdatering. Dokument med nyheter och åtgärder är utskickat till applikationsansvariga men finns även på vårt forum.

Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun har tecknat avtal avseende KomMa Förråd Site Webbshop.