KomMa verksamhetssystem

det kompletta digitala stödet för teknisk förvaltning/intern serviceförvaltning

Läs mer

Nyheter

Maj 2022

Vänersborgs kommun

Implementering/utbildning har startat avseende KomMa Förråd.

Ängelholms kommun

Ängelholms kommun har startat arbetet i KomMa Arbetsorder - Ärendehantering och Ärendesite.

Landskrona Stad

Landskrona Stad har tecknat avtal avseende webshop kopplat till KomMa Förråd.

Uppsala kommun

Integration av kördata från 2MA integreras till KomMa fordonsregister.

Motala kommun

Kontoplansimport till KomMa från Unit4 är driftstartat i samband med kommunens byte av ekonomisystem.

Motala kommun

KomMa-användare kan logga in med uppgifter från kommunens AD via en koppling mellan KomMa och AD.

Trollhättans Stad

Trollhättans Stad kommer börja hantera KomMa Förråd via handdator och KomMa Förrådsapp.

KomMa webbinarier

Sista webbinariet avseende nyheter och åtgärder i KomMa version 2.22 är på fredag den 6 maj och avser Kostnadsfördelning, Leasing och System.