Bilpool

är ett utmärkt stöd för de fordonsadministrationer eller andra enheter som ansvarar för den interna bilpoolen där de olika verksamheterna ska kunna boka ett fordon på kort tid, timmar eller dagar.

Lösningen innehåller två delar, dels en administrativ del som är KomMa Uthyrning där ansvariga lägger upp de fordon som ska vara tillgängliga med information, priser etc. Dels en del som bilpoolsbokare använder som är KomMa Bilpoolssite, en responsiv webbsida som kan användas på vilken plattform som helst mobiltelefon, pekplatta, dator bara det finns en webbläsare och tillgång till internet.

Lösningen erbjuder en differentierad prissättning beroende på hyreslängd, automatisk debitering av körda kilometer via en GPS i fordonen som också skapar den elektroniska körjournalen samt möjlighet att styra vilka som kan boka fordon på vissa platser i kommunen.

När det gäller nyckelhantering kan man välja mellan manuell hantering via t.ex. en reception, nyckel i nyckelskåp som integrerar bokningar och nyckelhändelser (utlämning/återlämning) med KomMa. Det finns också stöd för automatiserad utlämning och återlämning om det är så att nycklar förvaras någonstans utan koppling till KomMa.

Systemet erbjuder också i samarbete med hårdvaruleverantörer av GPS-utrustning en nyckellös hantering (nyckel ligger i fordonet) fordonet öppnas och låses med webbsidan KomMa Bilpoolsite.

KomMa Bilpoolsite erbjuder möjlighet till enstaka bokningar eller upprepade, schemalagda bokningar.

Bilpoolsbokaren debiteras sin valda konteringssträng via bokföringsfil från KomMa till redovisningen eller via fakturafil från KomMa till kundens faktureringssystem. Intäkter för bokningen krediteras rätt fordon/verksamhet med automatik.

KomMa Bilpool, den kompletta lösningen för er bilpool.