IT-verksamhet

För den tjänsteorienterade IT-avdelningen ger KomMa det rätta stödet i verksamheten.

Här finns register för IT-tjänster vad gäller såväl hårdvara som mjukvara. Systemet innehåller också register avseende IT-komponenter, IT-utrustning samt AD-användare.

Dessa olika delar kan kopplas ihop på ett avtal där man också anger vem som ska debiteras för avtalets olika delar både den hårdvara som nyttjas och de olika mjukvarudelarna som respektive användare nyttjar. IT-avdelningen kan alltså på ett enkelt sätt prissätta sina tjänster och ha koll på vem det gäller och vem som ska debiteras deras tjänster.

Kopplingen mot kommunens AD ger IT-administratörerna möjlighet att hela tiden debitera rätt verksamhet i kommunen rätt tjänster.

Varje månad periodkörs systemet vilket innebär att IT-avdelningen löpande får intäkter för de levererade tjänsterna likväl som användarna får löpande kostnader för IT in i redovisningen på ett effektivt sätt.

De interna kunderna kan hela tiden se vilka avtal de har med IT-avdelningen samt vad de har blivit debiterade via webbsidor.

IT-avdelningens personal kan lägga upp olika ärenden som kommer in och koppla en eller flera arbetsorder för de olika insatserna som de gör, dels i den egna IT-miljön på de olika IT-komponenterna, och dels i rena uppdrag från olika användare som sedan debiteras.

IT-tjänsterna och komponenterna kan sedan följas upp avseende kostnader och intäkter för att kontrollera att de olika tjänsterna är prissatta på ett relevant sätt.

KomMa Avtal/Projekt IT och KomMa Arbetsorder IT är det rätta stödet för er IT-avdelning.