KomMa verksamhetssystem

täcker stora delar av kommuners/kommunala bolags behov av digital, mobil och effektiv administration i olika delar av teknisk förvaltning/intern serviceförvaltning.

Alla delar/moduler kan köras var för sig, men har man behov av flera delar så integrerar de givetvis där det är aktuellt med varandra för en så effektiv hantering som möjligt.

 • Arbetsorder för drift, investering, entreprenad
 • Tidsrapportering
 • Ärendehantering
 • Projektuppföljning
 • Fordonsadministration
 • Bilpool
 • Lagerhantering
 • Uthyrning
 • Transport och maskintjänster
 • Verkstäder
 • IT-avdelningar
 • Småbåtshamn
 • Debiterings- och uppföljningsinformation för våra kunders kunder via olika webbsidor.

KomMa integrerar bokföringsfiler och/eller faktureringsfiler till ert redovisningssystem och har en automatiserad konteringskontroll som säkerställer att bokföringsmaterial är rätt konterat.

KomMa integrerar med:

 • Samtliga på marknaden förekommande redovisningssystem.
 • Körjournalssystem t.ex. Infobric, ABAX, Eco Fleet med flera.
 • Ärendehanteringssystemen Infra Control, VA-banken, Panorama.
 • Drivmedelssystem, oljebarer, lagerautomater.