Kontorsmaskiner

KomMa är lösningen för utdebitering av kostnader för kontorsmaskiner t.ex. kopiatorer, skrivare, informationsskärmar. Enheterna ägs av en verksamhet som sedan hyr ut enheterna internt per månad till olika verksamheter.

Här kan fasta kostnader och avskrivningskostnader hanteras. Systemet innehåller ett register för kontorsmaskiner, kostnadskoder och avskrivningskoder. I kontorsmaskinsregistret finns också maskinens kontering som belastas med kostnader månadsvis.

Det finns möjlighet till upplägg av kunder, tjänster, extrakostnader och intäktskoder. Dessa olika bitar bildar det avtal avseende kontorsmaskinshyror som debiteras kunderna varje månad. Intäkter för dessa interna hyror styrs med intäktskoder till de intäktskonteringar man vill ha. Modulen erbjuder också möjlighet att påföra extrakostnader på de aktiva avtalen t.ex. kostnad för överkopior, färgpatroner etc.

Sammanfattningsvis ger denna lösning den verksamhet som ansvarar för och köper in kontorsmaskiner full koll på sina kostnader och intäkter dessutom får dess kunder möjlighet att ha koll på vilka maskiner de nyttjar och den kostnad som uppstår via siten Mina avtal och KomMa Debiteringshistorik.

KomMa skapar bokföringsfiler och fakturaunderlag eller fakturafiler till ert faktureringssystem.

KomMa är det rätta valet för er kontorsmaskinsadministration.