Nyheter

Maj 2023
Tack alla deltagare!

Vi vill tacka alla som deltagit på våra användarträffar. Det har varit intensiva men givande och fantastiska dagar. Trevlig helg!

Dags för andra användarträffen

Nästa vecka kör vi nästa användarträff. Den 24-25 maj är det modulerna KomMa Uthyrning Bilpool, Kostnadsfördelning/Leasing, System/Övergripande och Verkstadsarbetsorder som gäller.

Mariestads kommun

Mariestads kommun, fastighetsavdelningen, har startat implementation av KomMa Ao med tidsrapportering.

Första användarträffen är genomförd

Tack alla deltagare för intensiva och givande dagar i veckan då vår användarträff genomfördes. Vi ser nu fram emot nästa tillfälle om några veckor. Trevlig helg!

April 2023
KomMa användarträff

Efter några års uppehåll är det nu dags för KomMa användarträff igen. Den 3-4 maj är vi på Quality Hotel 11 i Göteborg där vi fokuserar på modulerna KomMa Arbetsorder, Förråd/Uthyrning, Transport samt System/Övergripande.

Marks kommun

Marks kommun har utökat antal utförare som avrapporterar tid via KomMa Arbetsorder tidsrapportering.

Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun har nu i KomMa Arbetsorder implementerat schemaläggning av återkommande arbetsuppgifter.

KomMa användarforums styrgrupp

Vi har haft möte med styrgruppen i mars och minnesanteckningar från mötet har skickast till alla applikationsansvariga. Protokollet finns även på KomMa användarforum.

Mars 2023
Tack!

Vi vill tacka för stort intresse på vårt webbinarium om beredskapslager och ser nu fram emot fortsatta kontakter avseende detta.

Webbinarium om beredskapslager

Fredagen den 24 mars kl. 10.00 håller vi ett kostnadsfritt webbinarium om beredskapslager. Kontakta oss om du vill vara med.

KomMa fordonsadministration

Integration mellan KomMa och Besikta bilprovning. Nu finns möjlighet för våra fordonsadministratörer att boka besiktningstider hos Besikta direkt från KomMas besiktningsbevakning.

Klippans kommun

Klippans kommun har nu driftstartat KomMa Arbetsorder med tidsrapportering.

Falköpings kommun

Falköpings kommun har driftsstartat sitt arbete i KomMa Bilpoolssite som ger deras kunder möjlighet att boka bilar i bilpoolen via mobil, dator eller pekplatta.

Nyhetsbrev 1, 2023

Nu är årets första nyhetsbrev utskickat till alla applikationsansvariga men det finns även att ladda ner på KomMa Forum.

Borås stad

Borås stads samtliga kommunala fordons däckskiften bokas nu av fordonsansvariga via KomMas nya däckbokningssite på webben.

Februari 2023
Sista anmälningsdag på fredag

På fredag den 24 februari är sista anmälningsdag för KomMas användarträffar. Inbjudan med länk till anmälan har gått ut till alla applikationsansvariga.

Uppsala kommun

Uppsala kommun har driftstartat KomMa Bilpoolssite.

Januari 2023
KomMa användarträffar 2023

Årets användarträffar blir på Quality Hotel 11 i Göteborg, 3-4 samt 24-25 maj. Inbjudan har gått ut till samtliga applikationsansvariga.

Äntligen KomMa användarträffar igen!

Boka upp datum för KomMas användarträffar 2023, 3-4 samt 24-25 maj i Göteborg. Inbjudan med möjlighet till anmälan kommer att skickas till applikationsansvariga i slutet av januari.

3-4 maj avser modulerna KomMa Arbetsorder, Förråd/Uthyrning, System/Övergripande och Transport. 24-25 maj avser modulerna KomMa Bilpool, Kostnadsfördelning/Leasing, System/Övergripande och Verkstadsarbetsorder.

Höganäs kommun

Höganäs kommun har nu driftstartat KomMa Arbetsorder tidsrapportering.