Uthyrningsverksamhet

KomMa Uthyrning är ett komplett stöd i er uthyrningsverksamhet där man i första hand hyr ut maskiner/materiel per dag eller per timme till kunder, arbetsorder eller fordon.

Systemet innehåller ett uthyrningsobjektsregister med priser och annan viktig data på de maskiner eller materiel som ska vara tillgängligt för uthyrning. Det har stöd för olika prislistor samt differentierade priser inom en prislista utifrån hyreslängd.

En uthyrningsrekvisition innehåller all data avseende uthyrningen. Alltifrån en beskrivning, referenser, kunduppgifter med konteringssträngar osv. På rekvisitionen kan uthyrningspersonalen göra deldebiteringar, återlämna allt hyrt material eller delar av en rekvisition, flytta material från en kund/arbetsorder till en annan, debitera extrakostnader som uppstått i samband med en hyra, kassera eventuellt borttappat eller förstört material.

KomMa Uthyrning skapar givetvis bokföringsfiler till ert ekonomisystem med både interna debiteringsposter till era kunder som nyttjat uthyrningen samt poster/intäkter till uthyrningsverksamheten. Finns behov av fakturering så kan KomMa Uthyrning skapa fakturaunderlag/faktureringsfiler till ert faktureringssystem.

KomMa Uthyrning den kompletta lösningen för er uthyrningsverksamhet