Växel

är lösningen för utdebitering av växeltjänster. Modulen har register för olika typer av tjänster, extrakostnader och anknytningar som levereras från växeln till de olika verksamheterna t.ex. fast kostnad för huvudväxel, mobiltelefon som de olika anknytningarna är anslutna till och nyttjar. Tjänsterna prissätts per månad och de upplagda extrakostnaderna har ett á-pris.

Tjänster, anknytningar och kunder med dess konteringssträng bildar tillsammans ett avtal avseende växeltjänster. Dessa avtal periodkörs varje månad och skapar kostnader för växeltjänster hos de olika verksamheterna som nyttjar växeln. Växelverksamheten får in intäkter varje månad som ska täcka deras kostnader för att driva kommunens växel.

KomMa erbjuder också möjlighet till filinläsning av samtalskostnader från telefonoperatören kopplade till varje anknytning. Även dessa löpande kostnader debiteras ut varje månad till de olika verksamheterna.

De olika beställningarna av växeltjänster som också kan uppstå vid nyanställda, flyttning av en anknytning från en verksamhet till en annan kan också påföras på aktuella avtal via avrapportering av extrakostnader så att växelverksamheten får täckning även för dessa beställningsjobb löpande under året. Modulen skapar bokföringsfiler till ekonomisystemet så att kunder/nyttjare debiteras sina kostnader och växelverksamheten får sina intäkter.

KomMa A/P Växel, det rätta valet för er växeladministration.